Harasztin horgászni

Horgászrend Ligeti Tó víztérkód: 13-029-1-1

 

Általános szabályok:

A Ligeti tó területére belépéssel, a szolgáltatások igénybevételével a vendég a házirendet, a területi jegy kiváltásával a horgászrendet elfogadja. Kutyát a horgásztó területére behozni tilos ! A tóban fürdeni TILOS! A tó területére gépjárművel behajtani TILOS! A horgászok járműveikkel csak a kijelölt parkolóig közlekedhetnek, onnan gyalogosan közelíthetik meg az őrházat ill. a horgászhelyeket. A horgászhelyre az eszközök beszállításához igénybe vehető horgászkocsik állnak rendelkezésre. A parti úton alkalomszerűen csak az egyéb rendezvény megközelítése érdekében és ellenőrzéskor szabad gépjárművel közlekedni.

A nagyhalas horgászathoz pontymatrac használata kötelező! A szolgáltatás nyitvatartási ideje havonta változó. Tavainkon foglalt hely nincs. A horgászat során bekövetkező balesetekért,lopásokért az üzemeltető felelősséget nem vállal. Tűzrakási, bográcsolási,vagy sátorverési igényt előzetesen be kell jelenteni. Csak kijelölt helyeken gyújtható tűz. A szabálytalan tűzgyújtásból keletkező esetleges károkért a tűzgyújtó a felelős. A horgászhely elhagyása előtt a tüzet el kell oltani, és erről meggyőződni. A horgászhelyen semmilyen építmény nem létesíthető,a horgászhely elhagyása után semmilyen eszköz ott nem hagyható / tárolható. A tó körüli létesítmények rendeltetésszerű használata, állaguk megóvása, tisztántartása kötelező. A tóparton a cigarettacsikk szétdobálása szigorúan TILOS! Egy horgász egy kísérőt hozhat, vendéget fogadhat, több felnőtt kísérő, vagy vendég esetén „ látogatási”jegyet kell váltani. A jegy megváltásával hozzájárul, hogy adatait kezeljük,ha megadja, e-mail címére hirdetést küldjünk.

 

A horgászat szabályai:

Érkezéskor az őrnél kötelező bejelentkezni. A horgászok iratai ellenőrzése után a területi jegye kitöltésre kerül,a több alkalomra váltott jegyet bélyegezzük aláírjuk. A jegyváltás tényét igazoló pénztárbizonylatot a horgász a horgászat végéig köteles ép állapotban megőrizni, ill. ellenőrzés esetén az arra illetékes személyek kérésére átadni. Horgászat befejezése után a kijáratnál az őr a megtartani kívánt halakat ellenőrzi,mérlegeli kiszámlázza. Kérés nélkül mindenki köteles bemutatni az eszközeit,vödröt,ládát, zsákot szákot,kísérőjének csomagjait. Ennek elmulasztása esetén a horgász területi jegye bevonható. Az őrnek minden esetben kötelessége az ellenőrzést elvégezni. A horgászat közbeni ellenőrzés nem tekinthető zaklatásnak. Az őr kérésére a felszerelést ki kell venni, úgyszintén a szákot is,ellenőrzés céljából. A tó területén az őr jogosult és köteles a horgászó, vagy távozó személyek, járművek ellenőrzésére. Utasításait minden horgász és kísérője köteles betartani. Ellenőrzést a rendőrség, hivatásos és társadalmi halőr, valamint a halgazdálkodásra jogosult által megbízottak végezhetnek. Minden horgász köteles a munkájukat segíteni, az irataikat ellenőrzésre átadni, az észlelt esetleges szabálytalanságokat nekik jelenteni. A tóba halat telepíteni tilos, erre csak az üzemeltető jogosult. Tilos a halat más szákjában tartani vagy a horgászhelytől 3 m-nél messzebb kikötni. Teríték készítése tilos, a megtartani nem kívánt vagy nem megtartható halat haladéktalanul vissza kell helyezni a vízbe. Ez alól csak a hatósági felmentés birtokában lebonyolított horgászversenyek jelentenek kivételt. Halat másik horgásznak átadni, összegyűjteni, otthagyni szigorúan tilos. Szennyezett, szemetes horgászhelyen horgászatot kezdeni vagy folytatni tilos, a horgászat során keletkező hulladékot a hulladékgyűjtőkben kell elhelyezni. A horgászat befejezése után a horgászhelyeket tisztán kell elhagyni!

- Felnőtt horgász : egyszerre 2 készséggel, botonként legfeljebb 2 horoggal,
- ifjúsági és kedvezményezett horgász: 1 készséggel, legfeljebb 2 horoggal,
- gyermek horgász: 1 bottal , azon 1 horoggal horgászhat.

Gyermek területi, ill. napijegyet 15 év alatti személyek válthatnak, és csak felnőtt felügyelete mellett horgászhatnak. A fogási napló vezetése kötelező! A megtartani kívánt méretkorlátozással védett hal tömegét a fogási naplóba azonnal – a szákolást követően, a felszerelés visszadobása előtt – be kell jegyezni! A napi etetőanyag 3 kg-nál nem lehet több. Tilos kutyatápot használni!

 

Kifogható mennyiség: a halgazdálkodási törvénnyel egyező.


A ponty fajlagos tilalmi ideje feloldásra került.

A területi jegy halat nem tartalmaz!

A területi jegy hal elvitelére nem jogosít, azt meg lehet napi áron vásárolni. Az idegenhonos amurt az általános szabályokkal ellentétben nem kötelező megtartani,azt a horgász azonnal visszaengedheti a tóba.

 

Bojlis vagy nagyhalas horgászat szabályai:

1. Minden bojlis horgásznak kiemelt figyelmet kell fordítania a megfogott halak épségének megőrzésére, mely folyamatosan ellenőrzésre kerül és a nem megfelelő bánásmód észrevételekor a horgászt távozásra szólíthatják fel! Halat állva fényképezni szigorúan TILOS!

2. Minden bojlis horgásznak kötelező a jó minőségű pontymatrac használata !

3. Minden 10 kg feletti fogást köteles jelenteni a szolgálatban lévő őrnek, aki regisztrálja a kifogott halat.

4. Csónakból való etetés, behordás, fárasztás nem engedélyezett.

5. Nagyméretű, sűrű szövésű merítő szák és sebfertőtlenítő használata kötelező!

6. Fonott zsinór, leadcore használata TILOS!


Csak szervezetten, külön engedéllyel és előre egyeztetett formában lehetséges pergető-, éjszakai- és lékhorgászat. A horgászversenyekre további külön szabályok érvényesek. A jelen horgászrendben külön nem szabályozott kérdésekben a halgazdálkodási törvény és végrehajtási rendeleteinek rendelkezései az irányadók. A házirend és horgászrend betartása az engedély tulajdonosán kívül a vendégeire, családtagjaira is vonatkozik, de a felelősség a jegy tulajdonosáé. A halak és a vendégek érdekében a horgásztó több területén megfigyelő kamerákat helyeztünk el! Szabálysértés megállapítása esetén az összes törvény adta jogunkkal élünk a szabálytalankodóval szemben az illetékes szakigazgatási hivatal halászati hatósága felé. Minden lopás, vagy lopási kísérlet feljelentést von maga után. A fentiek megszegése, be nem tartása a horgászatról történő azonnali kitiltást von maga után!

Hulladékkezelés:

Környezetünk fokozottabb védelme érdekében a területen belül is a szelektív hulladékgyűjtést valósítjuk meg. Kérjük legyenek ebben partnerek. A SÁRGA tetejű gyűjtőedénybe a PET+FÉM italos dobozokat helyezzék, lehetőleg összelapított módon. Az összes többi hulladékot a KÉK gyűjtőedénybe helyezzék.Kérjük a fedőt minden esetben tegyék vissza!

Kellemes pihenést, sikeres horgászatot kívánunk!

Halfogás Dunaharasztin

Webdesign