Házirend

HÁZIREND

A Ligeti Tó területén bármely szolgáltatást igénybe vevő, vagy tartózkodó személyre érvényes! A tó területén belül csak horgászati területi engedéllyel, vagy szervezett rendezvény keretén belül szabad tartózkodni. Más idegennek belépni tilos! - Járművet a kijelölt parkolóhelyen kell hagyni. - A tavak területére kutyát és más állatot behozni tilos! - Tűzrakási, vagy bográcsolási igényt előre be kell jelenteni. Csak a kijelölt helyen gyújtható tűz, a természetben érvényes tűzgyújtási szabályok figyelembe vételével. A szabálytalan tűzgyújtásból keletkező károkért az engedély tulajdonosa a felelős. - Hangos beszéd, vagy mások nyugalmának megzavarása tilos! Az ilyen vendéget – és annak társaságát – távozásra szólítjuk fel. - A környezet rongálása, a növényzet irtása bármilyen formában tilos! - A tóban fürdeni szigorúan tilos! - Az üzemeltető a vendégek személyében és anyagi eszközeiben keletkezett károkért felelősséget nem vállal. Hulladékkezelés Környezetünk fokozottabb védelme érdekében a területen belül is a szelektív hulladékgyűjtést valósítjuk meg. Kérjük legyenek ebben partnerek. A nagyméretű gyűjtőedénybe a PET+FÉM italos dobozokat helyezzék, lehetőleg összelapított módon. Az összes többi hulladékot a KÉK gyűjtőedénybe helyezzék. Kérjük a fedőt minden esetben tegyék vissza! Ligeti tó területére belépéssel, a szolgáltatások igénybevételével a vendég a házirendet elfogadja.

 

Adatvédelmi szabályzat

Kamera alkalmazásáról szóló tájékoztató

 

Webdesign